Sinds 2010 verkleinde SEAT de ecologische voetafdruk van zijn productie met 43 procent

Sinds 2010 verkleinde SEAT de ecologische voetafdruk van zijn productie met 43 procent

 

  • De organisatie heeft de productiegerelateerde CO2-uitstoot verminderd met 65 procent
  • Dankzij acties die in 2019 zijn ingevoerd heeft het bedrijf op één jaar tijd 38,5 procent minder afval geproduceerd
  • Het doel is om de milieu-impact van de fabriek in Martorell met 50 procent te verminderen tegen 2025
  • In 2019 investeerde de autoconstructeur 27 miljoen euro in milieuvriendelijke initiatieven

SEAT is toegewijd aan de zorg voor het milieu en bleef in 2019 actief werken aan de progressieve reductie van de milieu-impact van zijn activiteiten. De constructeur reduceerde zijn vijf belangrijkste productiegerelateerde milieufactoren met 43 procent. Daarbij horen het energie- en waterverbruik, de afvalproductie en de uitstoot van vluchtige organische stoffen en CO2. Op die manier zet de onderneming een enorme stap naar de doelstellingen die voor 2025 werden gesteld om zijn ecologische voetafdruk als gevolg van productie met 50 procent te verminderen in vergelijking met 2010.

Meer specifiek heeft SEAT sinds het zijn milieu-offensief een decennium geleden begon zijn energie- en waterverbruik met respectievelijk 26 en 32 procent verminderd, zijn afvalbeheer met 58 procent verbeterd en de uitstoot van vluchtige organische stoffen met 23 procent gereduceerd. Bovendien is de CO2-uitstoot als gevolg van de productie met 65 procent gedaald. In 2019 investeerde het bedrijf 27 miljoen euro in milieu-initiatieven.

SEAT Vicepresident voor Productie en Logistiek Dr. Christian Vollmer wijst erop dat “SEAT duidelijk betrokken is bij het milieu. Daarom werken we al verschillende jaren aan het doel om de milieu-impact van onze activiteiten zoveel mogelijk te verminderen. Sinds 2010 hebben we onze voetafdruk met 43 procent verminderd en de CO2-uitstoot van de productie met 65 procent beperkt. Ons doel is om ons elke dag te blijven verbeteren in onze bijdrage aan de bescherming van de planeet”.

 

38,5 procent minder afval op één jaar

In 2019 concentreerde het bedrijf zich op de invoering van maatregelen om minder afval te produceren en om alle geproduceerde afval efficiënter te behandelen. Om dit te bereiken werden uiteenlopende maatregelen doorheen de productiefase geactiveerd op basis van een alomvattende aanpak, van het beperken van afvalproductie tot het recycleren en herwaarderen ervan. Als gevolg daarvan kon SEAT zijn afval op één enkel jaar tijd met 38,5 procent verminderen. Sinds 2010 ligt de totale reductie op 58 procent en de hoeveelheid afval die moet worden weggegooid is gedaald met 2 kilo per geproduceerde auto.

 

Belangrijkste initiatieven van 2019

De belangrijkste punten van de initiatieven die in 2019 zijn ingevoerd zijn een reductie aan de bron van de productverpakkingen en stopverf die moeten worden weggegooid of de verbetering van de afvalscheiding en de behandeling die instaat voor een recuperatie ervan, en het vervangen van plastic flessen door herbruikbare, die de onderneming aan zijn werknemers heeft uitgedeeld om zo te helpen om 22 ton plastic per jaar te elimineren.

In 2019 activeerde de autobouwer verschillende programma’s om de CO2-uitstoot te verlagen en een grotere energie-efficiëntie te bereiken, zoals een project om de energie te recupereren van de schoorstenen van de verfdroogoven. Dit heeft geleid tot een jaarlijkse besparing van 11,7 GWh aan aardgasverbruik, het equivalent van het verbruik van bijna 2.400 Spaanse huishoudens van één jaar. Dankzij dit plan wordt elk jaar een CO2-uitstoot van 2.400 ton vermeden.

In de lakafdeling zijn verschillende succesvolle besparingsinitiatieven begonnen, zoals het recycleren van het water dat wordt gebruikt bij het spuitlakken van de auto’s. Nadat dit water is gescheiden en gezuiverd gaat het terug naar het proces in een volledig gesloten kring.

Bovendien hebben werknemers van het bedrijf bomen geplant in de Llobregatdelta om de biodiversiteit te vrijwaren. Dat initiatief maakt deel uit van het project voor habitatherstelling in het deltabeschermingsgebied van Llobregat, een locatie vlakbij twee van SEATs productie-eenheden: SEAT Barcelona en SEAT Componentes.

 

Ecologisch engagement

De ecologische dimensie is een van de hoekstenen van SEATs duurzaamheidsstrategie. Binnen dit kader werd in 2010 Ecomotive Factory gelanceerd, een plan dat tot doel heeft om de milieu-impact van de SEAT-fabriek in Martorell zo veel mogelijk te verminderen. Deze zorg voor de planeet is vandaag nog belangrijker geworden onder de algemene bedrijfsmissie Move to Zero. Die heeft de ambitie om de milieu-impact van alle mobiliteitsproducten en -oplossingen doorheen hun levenscyclus tot een minimum te beperken, van het verwerven van de grondstoffen over de productie tot het einde van hun nuttige gebruiksduur. Dit zal ecosystemen helpen vrijwaren en een positief effect creëren op het milieu en op de maatschappij. Move to Zero is geijkt op de duurzaamheidsverbintenissen van het bedrijf en van de Volkswagen Group om de milieudoelstellingen te halen die zijn uitgetekend in het Klimaatakkoord van Parijs. De gemeenschappelijke langetermijnvisie is om tegen 2050 een koolstofvrij bedrijf te worden en om specifiek in de productie onze ecologische voetafdruk met 50 procent te verminderen tegen 2025 in vergelijking met 2010. In 2019 was deze impact al met 43 procent verminderd.

SE20-46N - Footprint (3p).pdf 637 KB SE20-46N - Footprint.docx 47 KB
Dirk Steyvers PR & Content Manager SEAT & CUPRA, s.a. D'Ieteren Automotive n.v.

 

Over SEAT

Press room SEAT Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.seat.be.


D'Ieteren Group

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.
Meer informatie over de Groep D'Ieteren.


D'Ieteren

Moving people forward

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive.

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan.

© 2021 D'Ieteren Automotive SA/NV. Alle rechten voorbehouden. Wettelijke bepalingen