Wereldwaterdag : Recyclage water regentest

Wereldwaterdag : Recyclage water regentest

 

  • SEAT is erin geslaagd om zijn waterverbruik per geproduceerde auto in de laatste 8 jaar met 31% te verminderen, en mikt tegen 2025 op een daling van 38%
  • De lakinstallatie en de regentestcabine zijn de zones die het meeste water verbruiken en waar de meeste vooruitgang geboekt werd
  • Een lager verbruik, meer recyclage en hergebruik vormen de pijlers om de impact op de watercyclus zo veel mogelijk te beperken

Energie-efficiënte apparatuur, automatische sprinklers, zuinige kranen in keukens en badkamers ... De bewustmaking rond waterverspilling heeft terrein gewonnen bij de mensen thuis, maar hoe zit het in de industrie? De inspanningen van SEAT, met de bescherming van ecosystemen als hoeksteen van zijn milieustrategie, tonen aan hoeveel vooruitgang op dit vlak geboekt werd.

470 olympische zwembaden. Het waterverbruik in de fabriek van Martorell bedroeg in 2018 zo'n 1.170.000 m3, het equivalent van 470 olympische zwembaden. Dit cijfer is de laatste 8 jaar echter gedaald dankzij de milieuprogramma's van het bedrijf. Een duidelijke verbetering wanneer je het verbruik uitsplitst per auto: van 3,54 m3 in 2010 naar 2,46 m3 vorig jaar. Dat is bijna 31 % minder.

Een zee van lak. De lakinstallatie is de werkplaats waar het meeste water naartoe gaat: bijna de helft van het totale verbruik. Oppervlaktebehandelingen van het chassis, wascabines om het koetswerk schoon te maken voor het spuiten en het aanbrengen van de laatste lak op auto's zijn de voornaamste activiteiten waarvoor grote hoeveelheden water nodig zijn. Toch wordt het waterverbruik net hier verminderd. Wanneer de auto's gespoten worden, wordt de kleine hoeveelheid vloeistof die niet op de auto’s terechtkomt, opgevangen in een behandelingstank. “Hieraan voegen we de nodige chemicaliën toe om de lak van het water te scheiden. Zodra het water zuiver is, wordt het opnieuw opgenomen in het proces. Het gaat hier om een volledig gesloten circuit”, verklaart dr. Joan Carles Casas, Plant Engineering Manager bij SEAT.

Moessonregen. Een andere activiteit met een hoog verbruik is de regentest, die gebruikt wordt om de waterdichtheid van de voertuigen te testen. Hierbij wordt 150 liter water per vierkante meter uitgegoten in een tijdspanne van zes minuten. Ook dit proces maakt gebruik van een gesloten circuit. “We verzamelen het gebruikte water en brengen het over naar een zuiveringscircuit, waarna het opnieuw gebruikt wordt in het proces”, legt dr. Casas uit.

De toekomst is nu. Er werd al veel vooruitgang geboekt bij SEAT, maar de weg is nog lang. Om de impact op de watercyclus drastisch te verkleinen, moeten nieuwe, efficiëntere processen geïntroduceerd worden. Die moeten minder water verbruiken, het gebruikte water opvangen en hergebruiken in een enkel proces, en het water daarnaast ook zo zuiver mogelijk opnieuw in het ecosysteem introduceren. Het uiteindelijke doel is om het verbruik tegen 2025 met 38 % te verminderen.

Hiertoe werden al verschillende projecten geïmplementeerd, zoals de terugwinning van waterdampcondensaat in de airconditioningsystemen of het monitoren van de koelsystemen. Daarnaast wordt de besproeiing van groene zones geprogrammeerd met behulp van weersvoorspellingssystemen. Ook lopen er proefprojecten met systemen op basis van elektrocoagulatie, ultrafiltratie en omgekeerde osmose, om op die manier een grote hoeveelheid afvalwater te kunnen recyclen.

“Dankzij de digitalisering en nieuwe technologieën komen we steeds dichter bij een model van een circulaire economie met meer recyclage en minder uitstoot. Wat echter belangrijker is, zijn het bewustzijn en de proactiviteit van het SEAT-team, die ons zonder twijfel in staat zullen stellen om onze doelen te bereiken”, besluit dr. Casas.

Contacteer ons
Dries De Weert D'Ieteren NV
Dries De Weert D'Ieteren NV
Over SEAT

Press room SEAT Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.seat.be.


D'Ieteren Group

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.
Meer informatie over de Groep D'Ieteren.


D'Ieteren

Moving people forward

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive.

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan.

© 2021 D'Ieteren Automotive SA/NV. Alle rechten voorbehouden. Wettelijke bepalingen