Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy, SEAT en Telefónica slaan de handen in elkaar

Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy, SEAT en Telefónica slaan de handen in elkaar

  • Start4big is geboren: het eerste digitale, open en multisectoriële initiatief ondersteund door vijf grote Europese bedrijven op zoek naar internationale start-ups die zich in de maturiteitsfase bevinden om disruptieve proefprojecten te ontwikkelen met het oog op een betere klantenervaring
  • Het programma zal om de zes maanden vier uitdagingen lanceren – drie multisectoriële en één sectoroverschrijdende – met betrekking tot domeinen als robotica, blockchain of big data
  • De oproep voor start-ups blijft open tot 22 februari 2019. Zodra de proefprojecten geanalyseerd zijn, zal een jury van experts op het vlak van innovatie en digitale transformatie begin juni de deelnemerslijst bekendmaken
 

Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy, SEAT en Telefónica hebben de handen in elkaar geslagen om het eerste Europese initiatief te lanceren dat ondersteund wordt door vijf grote bedrijven met als doel innovatie te bevorderen en het binnenlandse en internationale bedrijvennetwerk te versterken. Het initiatief kreeg de naam Start4big: een digitaal, open en multisectorieel project dat nationale en internationale start-ups opspoort die disruptieve oplossingen ontwikkelen en uiteenlopende uitdagingen aangaan om de ervaring van klanten te verbeteren en in het algemeen het dagelijkse leven te vergemakkelijken.

Start4big zal elk jaar in totaal acht uitdagingen lanceren, opgesplitst in twee edities, zogenoemde Innovation Waves, en gericht op start-ups die zich al in een gevorderde maturiteitsfase bevinden. Elke editie duurt zes maanden en omvat vier uitdagingen: drie multisectoriële, waarin de start-ups zullen samenwerken met twee of meer partners van Start4big, en één sectoroverschrijdende uitdaging die een impact kan hebben op alle betrokken partners. De uitdagingen zullen betrekking hebben op domeinen als cyberveiligheid, artificiële intelligentie, robotica, blockchain en big data, en zullen een positieve impact hebben op bedrijven en consumenten wereldwijd doordat ze het dagelijkse leven vergemakkelijken.

Onze partnerbedrijven zijn samen actief in meer dan tachtig landen, en stellen gezamenlijk zo’n 200.000 mensen tewerk. De deelnemende start-ups hebben het voorrecht om samen met deze bedrijven prototypes te ontwikkelen en te testen in echte omgevingen. Op die manier krijgen ze toegang tot distributiekanalen en een grote klantenportefeuille van meer dan 380 miljoen mensen over de hele wereld, en bereiken ze internationale positionering en zichtbaarheid.

Bij elke uitdaging worden ze ondersteund door experts van de innovatieafdelingen van elke Start4big-partner, die hen toegang zullen geven tot gegevens, infrastructuren, middelen, technische ondersteuning en technologie.

Start4big zal geen fysiek hoofdkantoor hebben omdat gebruikgemaakt wordt van de infrastructuur van de verschillende partners, maar het initiatief krijgt wel een technisch bureau in Barcelona. Daarnaast zullen twee comités (een strategisch en een operationeel comité), samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf partnerbedrijven, verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming.

Start4big creëert synergieën tussen strategische sectoren en belangrijke spelers in het innovatieve ecosysteem. Daardoor ontstaat er een wereldwijde innovatiegemeenschap en een maturiteit die ongezien is voor Spanje, gevormd door ondernemers, vernieuwers, experts, investeerders en belangrijke spelers in het ecosysteem. Het programma is zo opgezet dat het volledig aansluit op de doelstellingen van Horizon 2020, een programma dat door de Europese Commissie gelanceerd werd om synergieën te creëren tussen start-ups en grote ondernemingen om op die manier het concurrentievermogen van veelbelovende bedrijven in Europa te vergroten en het Europese innovatievermogen te verbeteren.

 

De eerste Innovation Wave

Tijdens de voorstelling van het project in het Movistar Centre in Barcelona, werden de vier uitdagingen aangekondigd, die deel zullen uitmaken van de eerste Innovation Wave. Deze uitdagingen zullen zich toespitsen op:

  • Het helpen beheersen en beheren van thuisconsumptie door gebruikers (sectoroverschrijdende uitdaging).
  • Het verbeteren van de klantenervaring en/of het verminderen van de kosten van de diensten en producten die betrokken zijn bij onlinetransacties (multisectoriële uitdaging).
  • Het aanbieden van nieuwe diensten door communicatie tussen verschillende apparaten, voertuigen en/of infrastructuren (multisectoriële uitdaging).
  • Het realtime traceren van de activiteiten van klanten om hun ervaring te personaliseren (multisectoriële uitdaging).

Van nu tot en met 22 februari 2019 kunnen start-ups die aan een van de uitdagingen willen deelnemen, zich inschrijven op de website van Start4big. Zodra de oproep afgelopen is, zal een jury van externe experts in nieuwe technologieën, investeerders en belangrijke spelers in het innovatie-ecosysteem, die verbonden zijn aan universiteiten en toonaangevende bedrijven, de projecten analyseren en evalueren. Een groep van interne experts van de partnerbedrijven zal vervolgens op zijn geurt de voorstellen analyseren om de uiteindelijke deelnemers te selecteren. De volledige deelnemerslijst wordt op 11 juni 2019 bekendgemaakt.

De geselecteerde proefprojecten zullen vanaf 18 juni gedurende zes maanden ontwikkeld worden. Er is geen specifiek aantal deelnemers voor elk van de uitdagingen.

 
Contacteer ons
Dries De Weert D'Ieteren NV
Dries De Weert D'Ieteren NV
Over SEAT

Press room SEAT Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden - Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.seat.be.


D'Ieteren Group

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.
Meer informatie over de Groep D'Ieteren.


D'Ieteren

Moving people forward

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive.

Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan.

© 2021 D'Ieteren Automotive SA/NV. Alle rechten voorbehouden. Wettelijke bepalingen